A Non Smoking Generation
Skolhandledning: Tobaksfri gymnasieskola

Skolhandledning: Tobaksfri gymnasieskola

Handbok för en tobaksfri gymnasieskola är precis som det låter: en handbok för tobaksförebyggande arbete på gymnasieskolan. 

Här finns beskrivningar av de utvecklingsområden och insatser som har tobaksförebyggande effekt, och konkreta råd om hur ni som arbetar i gymnasieskolan kan gå tillväga för att integrera detta i verksamheten och på så sätt minska tobaksbruket på er gymnasieskola.


Fyll i vårt beställningsformulär här. 


Se ovan hur du kan beställa produkten.