A Non Smoking Generation
Skolhandledning:                  Tillsammans - mot tobak

Skolhandledning: Tillsammans - mot tobak

Du som arbetar i skolan är viktig i många ungdomars liv. För att du ska kunna hjälpa dem att vara och förbli tobaksfria har vi satt ihop en handledningsmaterial. Handledningen vänder sig först och främst till Sveriges grundskolor men även generellt till alla som arbetar med barn och ungdomar. 

Tillsammans - mot tobak  ger dig verktyg, modeller, övningar och konkreta tips som underlättar i arbetet med att förhindra barn och ungdomar från att börja med tobak.

Fyll i vårt beställningsformulär här. 


Se ovan hur du kan beställa produkten.