A Non Smoking Generation

Om oss

I motsats till vad många tror, är tobak ett nästan lika stort problem idag som det var för trettio år sedan. Varje dag börjar ca 45 ungdomar att röka (över 16 000 om året) och tobaksindustrin försöker hela tiden komma på nya sätt att göra sina produkter mer attraktiva.

Vår vision är en rökfri generation.

För att nå det jobbar vi för att ungdomar aldrig ska börja använda tobak. Vårt viktiga arbete möjliggörs tack vare stöd från dig som enskild givare samt genom projektbidrag och sponsring. De insamlade medlen används till att skapa opinion i tobaksfrågan, skapa fler skyddande, rökfria miljöer och till ett aktivt tobakspreventivt arbete bland Sveriges barn och ungdomar.


Din gåva bidrar alltså direkt till att fler unga förblir tobaksfria och inte hamnar i ett livslångt och dödligt beroende.

Lite eller mycket, återkommande eller vid ett tillfälle; allt stöd är lika värdefullt

Vi innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, vilket innebär att du kan lita på att pengarna används på rätt sätt.

Vi är även medlemmar i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) och följer FRIIs kvalitetskod.

Här kan du läsa mer om vår ekonomi samt vår policy och riktlinjer.